Program yang dirangka adalah untuk mengajar pelajar membangunkan projek berasaskan kajian keperluan pasaran, merekabentuk produk bermula daripada konsep awal, peringkat - peringkat merekabentuk produk dan sehingga ke penilaian dan mengeluarkan prototaip / model yang berfungsi.

Pelajar diajar untuk membangunkan idea-idea produk pengguna yang baru untuk memenuhi permintaan sekarang dan pada masa hadapan.
 
Di samping pemahaman teknikal, pelajar juga belajar merancang, pengurusan masa, kerja berpasukan, pembentangan dan kemahiran menulis laporan yang menjadi kriteria dalam bidang pekerjaan.
 

Kandungan Silibus :

Semester 1
Workshop Practices, Engineering Metrology, Engineering Drawing, Engineering Science, Engineering Mathematics 1, English for Communication 1, Perspektif Islam, Teori Etika Dan Amalan Moral, Co-Curriculum 1
Semester 2
Sketching and Rendering Techniques, Conventional Turning and Milling, Manufacturing Processes, Computer Aided Design, Engineering Mathematics 2, English For Communication 2, Pengajian Malaysia, Co-Curriculum
Semester 3
Product Design and Development, Sheetmetal Design And Tooling, CNC Turning and Milling Technology, Engineering Materials, Occupational Safety and Health, Engineering Mathematics 3, Islam Kontemporari, Masalah Dan Isu Moral
Semester 4
Ergonomics And Product Safety, Design For Manufacturing And Assembly, Rapid Manufacturing, Project Proposal, CAD/CAM Technology, Statics And Dynamics, Technopreneurship 1
Semester 5
Product Visualization, Final Year Project, Quality Management, Electrical And Sensor Fundamental, Pneumatic And Hydraulic, Technopreneurship 2       
Semester 6
Industrial Training, Industrial Training (Technopreneur)                                                                                                                      

   Programme Learning Outcome (PLO)

Peluang Kerjaya:

Graduan yang berjaya berpeluang menyertai kerjaya dalam bidang rekabentuk mekanikal, rekabentuk automotif & kejuruteraan, rekabentuk produk & pembuatan, rekabentuk perabot, Perundingan perindustrian rekabentuk, rekabentuk produk, kejuruteraan projek, pengurusan projek, dan Penyelidikan & pembangunan.