• Sumbangan dan penyebaran maklumat yang dilarang dan bahan-bahan negatif yang bertentangan dengan dasar-dasar negara adalah dilarang.
 • Menyebar maklumat berbau politik, hasutan atau perkauman atau apa-apa yang menjejaskan reputasi jabatan adalah dilarang.
 • Pengunjung hendaklah memastikan fail yang dihantar melalui kepilan (attachment) bebas dari virus.
 • Pengunjung adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas maklumat yang dikunci masuk.
 • Sumbangan dan penyebaran maklumat yang dilarang dan bahan-bahan negatif yang bertentangan dengan dasar-dasar negara adalah dilarang.
 • Menyebar maklumat berbau politik, hasutan atau perkauman atau apa-apa yang menjejaskan reputasi jabatan adalah dilarang.
 • Pengunjung hendaklah memastikan fail yang dihantar melalui kepilan (attachment) bebas dari virus.
 • Pengunjung adalah bertanggungjawab  sepenuhnya ke atas maklumat yang dikunci masuk.
 • Semua maklumat yang hendak dimuatkan ke dalam Laman Web KKTM Balik Pulau mestilah mendapat kelulusan Timbalan Pengarah Khidmat Pengurusan & Hal Ehwal Pelajar KKTM Balik Pulau.
 • Laman web agensi atau syarikat yang memerlukan pautan ke Laman Web Rasmi KKTM Balik Pulau atau sebaliknya mestilah mendapat kebenaran Timbalan Pengarah Khidmat Pengurusan & Hal Ehwal Pelajar KKTM Balik Pulau.
 • Pencerobohan atau percubaan untuk menggodam laman web KKTM Balik Pulau adalah dilarang.
 • Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai mestilah mendapat kelulusan Timbalan Pengarah Khidmat Pengurusan & Hal Ehwal Pelajar KKTM Balik Pulau.
 • Laman web agensi atau syarikat yang memerlukan pautan ke Laman Web Rasmi KKTM Balik Pulau atau sebaliknya mestilah mendapat kebenaran Timbalan Pengarah Khidmat Pengurusan & Hal Ehwal Pelajar KKTM Balik Pulau.
 • Pencerobohan atau percubaan untuk menggodam laman web KKTM Balik Pulau adalah dilarang.
 • Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.